Condenada por inxurias Sandra Daza, secretaria de Acción Institucional de Podemos Catalunya

Sandra Daza, con responsabilidades organicas en Podem Catalunya e rexedora na oposición no Concello do Prat  ha anunciado que recorrerá a sentenza do Xulgado Penal número 1 de Barcelona que a condenou por "inxurias" por afirmar que o seu ex compañeiro de partido, José López Castro, tenia antecedentes penais por violencia machista sendo mentira. 


|

Sandra Daza, con responsabilidades orgánicas en o Consello Cidadán de Podem Catalunya, e que ademais é rexedora na oposición no Concello do Prat, xa anunciou que recorrerá a sentenza do Xulgado Penal número 1 de Barcelona que a condenou a pagar 3.000 euros por afirmar que o seu ex compañeiro de partido, José López Castro, tiña antecedentes por violencia machista, cousa que quedou demostrado que era mentira e difamatorio. Pratdaza


Sandra Daza, Concelleira de Podemos no Prat


A Xuíza de o Xulgado Penal núm. 1 de Barcelona sentenciou que, en outubro de 2015, a responsable de Acción Insitucional de Podem Catalunya, Sandra Daza, acusou falsamente a López nunha asemblea local, de ter antecedentes penais por violencia de xénero e ocultalo incorrendo nun incumprimento do código ético da formación violeta. Nesa mesma reunión Daza acabou pedindo a dimisión ou a expulsión de López de a agrupación de electores local.


Por estes feitos constitutivos dunha sentenza penal recurrible ante a Audiencia Provincial, en segunda instancia, Daza deberá abonar ao seu ex compañeiro de partido, José López, 10 euros por día ata un máximo de 9 meses, que significan 3.000 euros en total ao afectado por danos e prexuízos polo delito de inxurias, xa que non existían tales antecedentes penais de violencia de xénero.Como consecuencia das accións difamatorias levadas a cabo, con coñecemento de causa, por Sandra Daza, en novembro de 2015 o concelleiro, José López Castro, da agrupación de electores Pódese O Prat, pasou en o pleno municipal a ser edil non adscrito do concello dado que o seu grupo político decidiu expulsalo. Todo iso foi publicamente exposto, mediante unha nota de prensa que chegou aos medios de comunicación locais e comarcais, sen que López fose informado previamente desta decisión unilateral. Pero o certo é que en un dos puntos da orde do día dese Pleno foi engadido pola vía de urxencia a súa expulsión, para dar conta ao alcalde dos feitos e así facer efectivo o trámite. Sandra Daza quedou entón como única representante da agrupación avalada por Podemos no Prat.


Dazalucas


Sandra Daza xunto ao deputado de Podem Catalunya, Lucas Ferro, en campaña electoral e o Ex senador, Ramón Espinar.


No seu defensa no xuízo, a podemita, Daza descargou a responsabilidade das súas afirmacións en que a información sobre López recibiuna de un Mosso local que a atendeu en comisaría cando foi a denunciar a José López por ameazas,  dato que non contrastou por ningunha outra vía e que fixo públicas á militancia e aos veciños do Prat por todos os medios aos que tivo acceso naquela época (2015) en uns momentos, na que ambos os dirixentes políticos, outrora compañeiros de partido, estaban enfrontados.


Pero o caso é que xa en 2015 o departamento de premsa dos Mossos negaron categoricamente que se lle facilitou a Daza ningunha información sobre os antecedentes policiais de José López. Ademais poñían de relevo que os Mossos non tiñan acceso aos antecedentes penais dos ciudadadanos senón aos antecedentes policiais, que en ningún caso facilitaran a Sandra Daza por ningún medio nin vía. 


Os 'antecedentes policiais' son aqueles datos persoais recollidos pola policía para a prevención e investigación de infraccións. Son datos persoais, obtidos sen o consentimento explícito da persoa afectada, recollidos pola policía no marco da prevención e indagación de delitos ou infraccións administrativas e hai que diferencialos dos antecedentes penais, xa que estes xéranse debido a unha condena no ámbito da xustiza penal. 


A ignorancia mostrada por Daza perante o xulgado Penal de Barcelona e o seu descoñecemento de que os Mossos teñen prohibido a difusión de datos persoais de cualesquier persoa que se atopase na súa base de datos, levou á podemita para ser condenada penalmente por inxurias.


Desta maneira a rexedora do Prat, SandraDaza, pasou de acusar ao seu ex compañeiro de partido, José López,de ter antecedentes penais en 2015 ha ser condenada penalmente en 2019 por un delito de inxurias con publicidade.


QUE SIGNIFICA COMETER UN DELITO DE INXURIAS CON PUBLICIDADE?


A inxuria é un delito contra a honra que atenta contra a dignidade ou a honra dunha persoa, a través dunha acción ou expresión, normalmente, feitos ou insultos. Coa inxuria menoscábase á persoa, causándolle danos morais dado que se atenta contra a súa reputación. Ademais, violéntase un dereito fundamental da outra persoa como é o dereito á honra, sinalado no artigo 18.1 da Constitución. A inxuria é un delito penal reflectido no artícxulo 208 do Código penal que consiste en lesionar a dignidade dunha persoa mediante ofensas ou feitos falsos graves. Que como no caso que nos ocupa ocorreu.


Soamente a inxuria terá a consideración de delito se esta fose considerada grave. A inxuria debe danar obrigatoriamente a honra do outro, atentar contra o seu dereito fundamental á honra.

Para que se dea o delito de inxuria será suficiente con que o autor da vexación ou acción inxuriosa coñeza que se van a producir danos e prexuízos para a outra persoa.


Neste sentido ao ser condenada por inxurias, se sobreentiende que a rexedora de Podemos do Prat, Sandra Daza, coñecía o dano que ía causar ao seu ex compañeiro de partido, José López Castro.Sandradazaguardingo


O ex senador, Óscar Guardingo axudando na campaña de eleccións municipais do Prat.


Ademais cabe resaltar que non sempre o que un pensa que é unha inxuria seríao e non sempre a liberdade de expresión dá dereito a menoscabar ás persoas e o límite resólveo un Xuíz ante quen se expoña o caso.


Dentro da tipificación e delimitación do delito, existen as inxurias con publicidade que se producen cando o autor da inxuria- neste caso Sandra Daza- difúndea por medios de comunicación ou redes sociais producindo o maior dano posible.  É dicir, Daza, quisó causar "o maior dano posible a José López"  e por iso foi condenada a unha pena de 9 meses de multa (3.000 euros) aínda que podería chegar ata os 14 meses de contía por día (4.200 euros) e mesmo tendo que pagar un suma superior.


No trámite de acto de conciliación, Sandra Daza, é importante resaltar que se negou a chegar a un acordo coa parte contraria, e por iso a querela de José López foi admitida a trámite polo Xulgado número 1 de Barcelona quen finalmente condenou á líder morada local do Prat.


PODEM CATALUNYA DESENTENDEUSE DA SITUACIÓN DE INDEFENSIÓN DE JOSÉ LÓPEZ


Podem Catalunya non foi alleo ao nivel de conflitividade que se viviu no Prat como consecuencia do enfrontamento político e persoal entre ambos os representantes políticos da súa marca neste municipio. Realizou diversas mediacións respecto diso, algunha delas, como lembran os seus membros, feita persoalmente pola actual Secretaria Xeral de Podem Catalunya, Noelia Bail, entón, responsable do Círculo de Feminismos, sen que das súas xestións fixésense publicas ningunha conclusión, que afectase ou ben a Sandra Daza ou ben a José López.Noeliabail


Sandra Daza xunto a Noelia Bail, Secretaria Xeral de Podem Catalunya nun acto.


É curioso que catro anos despois baixo o mandato de Bail, Sandra Daza continue con altas responsabilidades dentro do Consello Cidadán de Podem Catalunya e concretamente na Secretaria de Acción Institucional, cargo que tras esta sentenza debe poñer ao dispor dos organos do partido morado, ao incorrer coa condena no incumpliento de o Art XII-A de o Código Ético de Podemos no que se di "ademais, todas as persoas titulares de cargos designados por Podemos en calquera órgano das Administracións Públicas ou de calquera dos seus entes instrumentais deberán aceptar: o desempeño das funcións para as que foron designadas con lealdade á cidadanía, con sinxeleza, con moralidade e con transparencia". 


Dazamonedero3


Daza nun acto xunto a Juan Carlos Moedeiro e o ex senador, Óscar Guardingo.Na sentenza maniféstase que Daza tivo intención de danar manifestamente a honra do seu ex compañeiro de partido, José López e a actual rexedora de Podem no Prat incorreu nun incumprimento no desempeño das súas funcións de cargo institucional respecto a a debida "moralidade" e "lealdade" para cos seus iguais, que neste caso tratábase de José López.


Podemoselprat


Podemos O Prat en plena campaña electoral municipal.


Neste sentido debe ser, segundo os procedementos internos de Podem Catalunya, o Consello de Coordinación catalán quen inicie un expediente sancionador a Daza que adopte medidas cautelares, a o facerse pública esta primeira condena por "inxurias públicas" . Tendo presente ademais o dano colateral público que ha infringuido na loita contra a violencia machista ao facer manifestacións "falsas" sobre unha cuestión sensible como a violencia machista co agravante de coñecemento de causa, nun partido, Podemos, que fixo da loita feminisma e a loita contra a violencia machista unha defensa aférrima, e obstentando Podemos no actual goberno de coalición estatal, a responsabilidade do Ministerio de Igualdade, baixo o seu lider, Irene Montero.  Dazaconyolanda


Sandra Daza xunto á deputada Yolanda López.


A pesar das numerosas peticións, José López, non obtivo ningún respaldo político nesta situación de indefensión, de Podem Catalunya , aínda ostentanto o cargo de membro do Consello Cidadán de Podem no Prat, e onde a súa "presunción de inocencia" foi vulnerada, algo que lle decepciono e polo que acabou abandonando a súa militancia activa en Podem Catalunya quen en nada lle asesorou nin protexeu. 


As denuncias falsas en materia de violencia machista representan segundo os datos do Consello Xeral do Poder Xudicial o 0,001% no noso país polo que  acusar de ser condenado por un delito desta índole a unha persoa e falsamente incumpre a Declaración Universal de Dereitos Humanos polo menos no seu artigo 11.1 onde se di: "toda persoa acusada de delito ten dereito a que se presuma a súa inocencia mentres non se probe a súa culpabilidade, conforme á lei e en xuízo público no que se lle aseguraron todas as garantías necesarias para o seu defensa". DAZA DESPREZOU A VERDADE NAS súas DECLARACIÓNS PÚBLICAS SOBRE JOSÉ LÓPEZ


Para a xuíza, resultou probado que Sandra Daza, manifestou "na Asemblea do grupo de electores do Grupo PÓDESE O PRAT, que o José López por unha denuncia interposta contra el en Terrassa en 2011, dun procedemento de violencia de xero, tenia antecedentes penais por estes feitos e que non habia informado o partido, cometendo en consecuencia, unha infracción do Código Ético da formacion política e que habia incorrido nun delito de falsidade testemuñal en documento público e juridico ao mentir no xuramento feito na Xunta Electoral, ao ter antecedentes penais e solicitaba a súa dimisión ou en caso de non dimitir a súa expulsión do grupo municipal". A asemblea "en ausencia de López e presenza da Secretaria Xeral de Podemos O Prat- Sandra Daza- solicitou tanto o seu dimisión como membro do Consello Cidadán de Podemos O Prat como do seu cargo de rexedor de PÓDESE O PRAT". Unha información que foi publicada na revista local " O Prat ao día". Notadeprensa

Nota de prensa enviada aos medios/ PÓDESE O PRAT


Ademais Daza realizou as mesmas expresións de "atribución de antecedentes penais por malos tratos no ámbito da violencia de xero a José López e de comisión dun delito de falsidade documental pola canle de TELEGRAM de PODEM BAIX LLOBREGAT". Regidoresdepodemos


Concelleiros/as de Podemos no Parlament visitando aos deputados/dás de En Comú PodemQuedou probado que López foi absolto polo Xulgado Penal número 4 de Sabadell dun delito de malos tratos no ámbito familiar o 7 de setembro de 2011. 


Por todo iso o Xulgado cre que López vió como se "desvirtuou o seu prensunción de inocencia que ampara a todo acusado conforme ao artigo 24.2 da Constituación Española".  Indicando a xuíza que as inxurias "que consistan na imputación de feitos non se considerarán graves, salvo cando se levaron a cabo con coñecemento da falsidade ou temerario desprezo cara á verdade". E neste sentido Daza recoñeceu no Xuízo que " na asemblea de cargos electos informou que López tiña antecedentes penais por violencia de xero e que o fixo ao amparo do lexitimo exercicio dos seus liberdades recollidas no artigo 20.1 da Constitución".Dazaviolencia


Sandra Daza nun acto contra a violencia machista.


Pero ao amparo da doutrina constitucional esixe, segundo manifesta a xuíza no seu fallo xudicial, "tres requisitos para a difusión de ideas ou informacións obxectivamente inxuriosas, calumniosas ou difamatorias. Estas deberán superar : a) un test de veracidade, b) un test de necesidade e c) o test de proporcionalidade.  Neste sentido a comunicación que a Constitución proteje é a que transmita unha información "veraz" cun obxecto de previo contraste con datos obxectivos. Excluíndo os que comuniquen os feitos como simples rumores ou, peor aínda, meras invencións ou insinuacións insidiosas. É dicir, ampara, no seu conxunto, a información rectamente obtida e difundidad aínda cando a súa total exactitude sexa controvertible.  É dicir, en calquera manifestación debe impoñerse "a verdade" como condición para o recoñecemento do dereito. Cousa que o caso de Daza fronte a López non se produciu.Porcel


Concepción Porcel e Amalia Rubio apoiaron a Sandra Daza nas municipais de 2015 e 2019.


Os testemuños achegados por Daza no xuízo, que foron principalmente dúas amigas da rexedora do Prat, a Sra. Concepción Porcel como a Sra. Amalia Rubio, actual Secretaria Xeral de Podem no Prat, recoñeceron que non fixeron ningunha xestión de verificación da información "presuntamente recibida dun Mosso da comisaría do municipio" e "tampouco falaron con López para contrastar a información nin para advertirlle que a farían pública na asemblea de electores PÓDESE O PRAT da que todos formaban parte". E todo a pesar de que "todos tiñan no seu poder unha declaración xurada de José López confrorme non tiña antecedentes penais" e fué Daza quen decidiu explicar "que un Mosso, sen contrastar", como puidese facer, e "non tendo ningún dato obxectivo nin elemento fáctico que dese veracidade a aqueles feitos e nin adoptanto a máis mínima  das dilixencias ao facer pública esa expresión atentatoria da dignidade de José López". 


Javilopezsandradaza


Membros da candidatura PÓDESE O PRAT das municipais 2015-2019. 


Deste xeito quedou probado que Sandra Daza actuou con "precipitación e facendo pública a acta da asemblea de electores, coñecendo que esa expresión sería unha información que atentaría contra a honra de José López, cando a información que dió por veraz, era falsa e contrastable, sendo as súas afirmacións ofensivas e vejatorias e feitas con verdadeiro desprezo da verdade". COMENTARIOS1
Así mesmo chama a atención da Xuíza que a podemita, Sandra Daza, elixise o momento en que López abandonara a asemblea para realizar as súas declaracións sobre el, " de maneira que tampouco tivo oportunidade, López, de poder desmentir as afirmacións da súa compañeira de partido -Sandra Daza- e que supuxeron a solicitude da súa dimisión ou a expulsión do mesmo, ao darse por certas polos asistentes as declaracións de Daza na devandita asemblea". 


Non contenta coa acción, Daza, así mesmo, vertió as mesmas afirmacións nun grupo de TELEGRAM integrado por militantes e rexedores de PODEM do BAIX LLOBREGAT que Daza nega realizar baixo o nick SANDRA DAZA (O PRAT) e que non desvirtuou a pesar da súa declaración o valor probatorio da transcrición. 


Dazaguay


Sandra Daza nun acto no Prat.


A xuíza na súa sentenza engade que concorre na situación o elemento subxectivo do "inxusto elemento intencional de lesionar a dignidade, menoscabando a fama de José López en benificio propio, dado que no momento dos hechoambos eran rexedores do mesmo partido e tiñan graves desaveniencias, habién interposto Daza unha denuncia contra López por ameazas da que López foi absolto". 


Ese dicir, a vontade de Daza ao proferir esas expresións sobre López " non era a de informar sinó a de inxuriar para conseguir a expulsión do partido de José López co que mantiña unha pésima relación", sabendo ademais como cargo político que "estas expresións podían causar un grave prexuízo na súa carreira de querer continuar coa mesma, se se quixo presentar a unhas novas eleccións municipais". 


Por todo iso a xuíza do Xulgado número 1 de Barcelona considera que se desprende "unha vontade, unha intención contra a dignidade e a fama de José López, "dándose un dolo especifico de "animus injurandi" que esixe o tipo penal" onde a Xuíza, "adquire a convicción absoluta da responsabilidade criminal da rexedora de Podemos O Prat, Sandra Daza, mediante as probas expostas e debidamente valoradas". Feminismo


Sandra Daza, membro activo do movemento feminista.Os feitos falan máis que as palabras e José López persistiu na defensa da súa honra ata que "a verdade" prevaleceu nun mundo, onde na area política, parece que todo vale. Parece ser que coa súa sentenza, que Daza prentende recorrer ata a Audiencia Provincial de Barcelona, senta un precedente xurídico positivo en favor da verdade no rodo da política local do Prat e a defensa da presunción de inocencia.


Joselopezcastro


José López Castro, o protagonista involuntario, victima de inxurias de Sandra Daza.
A esta sentenza poderán acojerse outros,  que como el e que queiran traballar polos seus municipios, poidan sufrir situacións similares, tamén nos autobautizados partidos "progresistas" que naceron para cambiar as cousas e que "de algunhas", como a defensa de a "verdade" deixáronse polo camiño. 

Daza1
PREGUNTAS QUE ATOPARÁN RESPOSTAS NO FUTURO


Agora tras a sentenza favorable a José López ábrense novas incognitas no panorama político do Prat:  que vai facer Podem Catalunya con Sandra Daza?.


Rendiciondecuentas


Cartel de acto de Podem Catalunya celebrado no Prat o pasado 15 de decembro de 2019. O Concello do Prat trasladará unha consulta xurídica á Xunta Electoral Central ao atoparse cunha rexedora que foi condenada penalmente por "inxurias con publicidade"?. Alguién do consitorio pediralle desculpas institucionais ao ex rexedor, José López, polo atropelo sufrido? 


Ajelprat


Foto dos concelleiras/lles do Concello do Prat na lexislatura 2019-2023Que pensarán os 1524 votantes de Podemos no Prat?. 


COMENTARIOS2
Que opinará a Ministra de Igualdade, Irene Montero, sobre o ocorrido no Prat?IrenemonteroAsumirá Sandra Daza a súa responsabilidade e dimitirá de todos os seus cargos públicos e orgánicos en Podem Catalunya?


Podemoselprat3

Seguiremos informando...


 Sen comentarios

Escribe o teu comentario
He leído y acepto la política de privacidad

No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.

Galiciapress
Praza da Quintana, 3; 15704 Santiago de Compostela
Tlf (34)678803735

redaccion@galiciapress.es o direccion@galiciapress.es
RESERVADOS TODOS OS DEREITOS. EDITADO POR POMBA PRESS,S.L.
Aviso legal Cookies Consello editorial Publicidade
Powered by Bigpress
CLABE