Pere Navarro: “O Consorcio é unha fábrica de oportunidades e está comprometido coa nova economía”

|

Desde hai un ano, Pere Navarro é o Delegado do Consorcio da Zona Franca, unha institución moi importante que experimenta unha transformación coa chegada do seu novo responsable. Navarro cunha longa traxectoria profesional pública e privada vén disposto a amoldar a institución á nova economía.


Navarro1

Pere Navarro/ Catalunyapress


Cal sería o resumo deste ano como Delegado do Consorcio de Zona Franca de Barcelona?

.

Foi un ano onde nos dedicamos a reivindicar o Consorcio da Zona Franca, porque é unha institución 100% pública, que busca explorar novas formas de economía, crear riqueza e crear novos postos de traballo neste momento no que estamos. Porque a principal preocupación da xente é ter un posto de traballo e que os seus fillos teñan un posto de traballo. Este é un tema prioritario e nós como institución pública puxémonos a traballar nisto, non agora, senón, en toda a vida do Consorcio foi así.


Impulsamos algunhas cousas que xa viñan dadas, por exemplo temos a primeira incubadora de impresoras 3D, innovadora, non se se do mundo, pero polo menos una das primeiras do mundo. Temos 26 empresas incubándose cun programa de colaboración coa Fundación Incide das Cámaras de Comercio de España, o Centro Tecnolóxico da Generalitat e o Consorcio da Zona Franca. Incubaremos en 5 anos 100 empresas cunha tecnoloxía que é revolucionaria, unha nova forma de fabricar, de distribuír que é a impresión en 3D.

Estamos a construír un edificio no centro da Zona Franca que será o futuro Hub da industria 4.0 non só en España senón en Europa e no mundo. Explorar estas novas actividades económicas.


Doutra banda, organizamos Meetings Points Internacionais, o Salón Internacional da Loxística, o do comercio electrónico. Un traballo de promoción do Consorcio e basicamente da cidade de Barcelona na súa contorna metropolitana e internacional. Agora estamos ás portas de facer o Barcelona Meeting Point, que é o Salón Inmobiliario, no cal queremos destacar as novas tecnoloxías non só dedicadas á construción senón á comercialización de vivendas, locais comerciais, espazos dedicados á actividade económica. Queremos reivindicar o papel da cidade de Barcelona, reivindicar o papel da muller en todos estes temas e xunto a iso un programa de aceleración das mellores startups presentes no Barcelona Meeting Point como xa o facemos no Salón da Loxística.


Nestes momentos cal é o volume de ocupación na Zona Franca?

É do 99,6% no polígono industrial. A base do noso traballo é a explotación económica do chan industrial do polígono de zona franca máis algúns edificios que están en Barcelona que son os nexos cubics da UPC, o edificio onde está o Movile World Congress , o eureka da Hub. Os nosos ingresos proveñen da explotación deste patrimonio tan importante que a maioría de chan expropiouse hai case 100 anos. Nós non recibimos nin un euro dos orzamentos públicos, mantémonos co que recadamos destes alugueres e cos beneficios, porque nós temos que xerar beneficios, facemos promoción económica. Con estes recursos construímos o edificio do Hub, temos a incubadora de impresión 3D, xestionamos os Salóns e os Congresos ligados, etcétera, etcétera.


Aínda que non acabou o ano, os resultados económicos do Consorcio como serán?

Os resultados son positivos. Presentamos as contas hai pouco no Plenario do Consorcio. Temos 25 millóns de beneficio. Hai que dicir que non son os beneficios correntes. Os resultados do Consorcio teñen dous partes: unha é o resultado do negocio habitual como os alugueres, a actividade habitual do Consorcio e outra son ingresos extraordinarios porque vendemos algúns terreos e algunha nave industrial ou algunhas accións concretas. Isto non é un beneficio corrente do Consorcio. Estamos nunha situación de beneficios e reinvestímolos na compra de patrimonio, en impulsar actividades e actuacións de promoción económica.


Navarro2

Pere Navarro/Catalunyapress


Está a liderar o Consorcio da Zona Franca ao resto de Consorcio que hai en España?

.

En España hai sete zonas francas que son: Tenerife, As Palmas, Sevilla, Cádiz, Vigo, Santander e Barcelona. Agora facemos a coordinación destas sete zonas francas e actuamos de maneira coordinada e os sete delegados e delegadas estamos a traballar en aspectos que teñen que ver coas zonas francas. En España a diferenza doutros países, todas as zonas francas son públicas. Noutros lugares hai unha mestura de públicas - privadas e basicamente privadas cunha concesión pública e fanse unhas excepcións fiscais ás empresas que están nesas zonas francas.


Neste ano que levas como presidente, que destacarías do teu traballo?

En primeiro lugar, a divulgación do que se fai no Consorcio, do sentido público da institución e de que son unha fábrica de oportunidades e estamos comprometidos coa nova economía, pero sobre todo, coa creación de novos postos de traballo e en crear novas profesións, que nos trae a nova economía. Tamén a implantación dun proxecto que me parece fundamental que son os 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable das Nacións Unidas. 


Como non hai plan B para o mundo, só hai plan A, durante este ano comprometémonos/comprometémosnos no desenvolvemento destes 17 obxectivos. Ao redor do 8 de marzo fixemos unha serie de actividades que viraron ao redor da igualdade de xénero. Estamos a traballar en proxectos de Economía Circular, inmersos no número 17 que ten que ver coas Alianzas e cremos moito nisto.

 

Melloramos a nosa relación co Porto, o Aeroporto, a propia cidade de Barcelona e estamos a traballar neste obxectivo. Ademais, está a construírse un espazo de consenso social, político e económico. Queremos que o Consorcio da Zona Franca sexa un lugar onde diferentes partidos políticos, a pesar de que cada un teña o seu programa, pero creo que aquí todos estamos a apostar na mesma dirección, comprometidos na creación de postos de traballo, no mantemento das empresas que están aquí.  Nas reunións do plenario as cousas apróbanse por unanimidade ou por unha ampla maioría. Estamos a conseguir crear este clima de colaboración.


Navarro7

Pere Navarro/Catalunyapress


Vostedes reuniron ás empresas para avanzar nos retos de sustentabilidade. Como foi a reunión?

Convidamos á Comisionada do Goberno, para facer a presentación. E entre outras moitas cousas hai que destacar unha que me parece moi importante. Cando se fala dos obxectivos de desenvolvemento sustentable non se adoita ter en conta que un Polígono Industrial forma parte da cidade e tamén do ámbito industrial. Forma parte dunha cousa e da outra. O noso aspecto diferencial á hora de aplicar estes ODS é que estamos a vivir nun ámbito industrial de actividade económica. Ás veces desde o que hai máis aló de Montjuic non pensan que aquí no Delta do Llobregat cada día hai miles de persoas que veñen traballar, que veñen producir, a gañarse a vida e a crear bens de consumo ou servizos. O noso reto é que isto sexa estea cada vez máis presente. Na aplicación dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS) non son só nas cidades onde vive a xente, as praderías e os mares senón tamén nos ámbitos industriais.


Queremos introducir a reivindicación de que é necesario un maior contacto cos barrios residenciais da cidade e os ámbitos produtivos. Isto facilitarao tamén a impresión 3D. O Consorcio dispón dunha fábrica nun edificio que son oficinas. Non é unha fábrica de produción masiva, pero fabrícanse prototipos. Por iso á hora de pensar nas novas cidades teremos que facelo con novas formas de fabricación que probablemente poderán ter máis contacto cos ámbitos residenciais. Isto afecta tamén á loxística. A última milla do comercio electrónico é a loxística. Todo o que nos envían teno que facer alguén, pero alguén con algún medio. Por tanto, o tema da contaminación, o coche eléctrico, a loxística está moi presente nos ODS e ten que ver moito coa nosa actividade.


Incubadora
Instalacións incubadora 3D Consorcio Zona Franca/Catalunyapress


Son receptivos os empresarios que acudiron ao acto?

Os empresarios ven que aquilo que antes molestaba, ou que era un gasto engadido, déronse conta que é unha oportunidade e comproban que os consumidores e usuarios cada vez máis vixían máis se aquela empresa que produce ese produto ou lles dá aquel servizo ten en conta a sustentabilidade, é unha empresa con Responsabilidade Social Corporativa. E iso comeza a ser unha boa promoción comercial para as empresas. Por tanto, creo que os empresarios son moi receptivos e están a traballar moito para implicarse nos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS).


Expuxo a oportunidade de convivir a cidade, o cidadán e a industria. Como se materializaría, segundo vostede, isto?

Se cadra o que digo é un pouco especial. Estas novas de fabricar de maneira máis puntual, producións máis curtas, en espazos máis pequenos o que conseguimos é que todo estea máis preto. Volvemos ao mundo dos artesáns da Idade Media, pero sen molestar. Estas pequenas fábricas están moito máis preto do usuario final.  Calquera poderá ir á copistería de 3D e pedirlle un interruptor estragado, daranlle un pendrive para a impresora, e esta imprimiralle o interruptor para o día seguinte. Isto cambiará a maneira de ter stocks e almacenalo ao longo dos anos. Desaparecerán as grandes naves de almacenaxe de stocks. O que haberá é unha gran base de datos e se necesitas un produto do ano 87, farancho, e ao día seguinte poderás ir recollelo. Iso é posible coa empresa 3D. Este é só un exemplo, pero hai máis. Temos unha empresa que fabrica lentes, che escanea a cara e fabrícache unhas lentes a medida a un prezo razoable.  Ou calzado a medida onde che escanean o pé. Temos unha empresa que fai prótese personalizadas. É unha revolución. Tamén ten aplicación na Medicina. Persoas ás que lles fabrican aortas ad hoc, aínda sen probar con tecidos orgánicos. Pronto se poderán imprimir con tecidos orgánicos órganos humanos, é o seguinte paso co teu propio ADN.  Toda esta revolución reducirá as fábricas, e haberá un lugar intermedio onde o residencial e o produtivo mesturaranse.


Navarro5

Pere Navarro/Catalunyapress


E onde queda a formación do persoal nestas novas profesións?

Unha das ODS incide no papel da educación. É verdade que se destruirán postos de traballo, pero tamén se crearán novos. Poñémonos o gorro de explorador para ver cales son os postos de traballo que se creasen, é moi importante ter un contacto directo coas empresas. Estas empresas están a innovar continuamente. Hai empresas que están a formar á xente, os equipos técnicos que necesitan e que o mundo educativo non o produce. Témonos que poñer en contacto, é unha das cousas que queremos facer, o mundo produtivo máis innovador co mundo educativo.


Por exemplo, a aceleración de empresas startups na loxística ou do Meeting Point, desta maneira prodúcese a triangulación entre educación, startups e empresa máis tradicional de maneira que os centros educativos se cadra terían que crear currículos enfocados niso.

Hai pouco visitounos a Escola de Deseño de Barcelona. Coa impresora 3D podes fabricar cousas que ata o de agora tecnicamente eran imposible de fabricar e os deseñadores agora poden deseñar cousas que antes non podían porque agora coa impresión 3D pódense fabricar.  É unha oportunidade para o mundo de deseño. Farán falta máis deseñadores no mundo do futuro.  O mundo educativo terá que ser capaz de fabricar novos deseñadores entre os nosos nenos de primaria e mozas de secundaria.


O mundo da loxística cambiará e non serán uns almacéns. Será algo máis complexo. Hai pouca xente que se apunta a facer loxística. Así que todas as persoas que se forma para o mundo da loxística non só teñen traballo, senón que ademais ten un traballo moi interesante.


Objetivossostenibles
Instalacións incubadora 3D Consorcio Zona Franca/Catalunyapress


Que papel xogará o Consorcio en liderar esta revolución?

De feito, xa o está xogando coa incubadora. O edificio que estamos a construír cunha primeira fase de 17.000 metros cadrados e o total terá máis de 70.000. Queremos que sexa o centro mundial da industria 4.0. Por tanto este é o papel que xa estamos a facer en contacto co mundo educativo e en contacto co mundo produtivo. E sobre todo co mundo produtivo que é o máis innovador.


Cal é a aposta do Consorcio pola Sustentabilidade e o Medio Ambiente?

Estamos a crear un programa, un plan estratexia, para aplicar os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS) que non é só aplicar un, senón os dezasete. Estamos á beira do porto, pero non estamos no mar, por exemplo. Hai outros que nos tocan moi de preto. Por tanto, nós o que faremos é facer este Plan e crearémonos os nosos propios obxectivos como Consorcio industrial para ir aplicándoos un detrás doutro.

Sen comentarios

Escribe o teu comentario
Non está permitido verter comentarios contrarios á lei. Nos reservamos o dereito a eliminar os comentarios que consideremos fora de tema.

Galiciapress
Praza da Quintana, 3; 15704 Santiago de Compostela
Tlf (34)678803735

redaccion@galiciapress.es o direccion@galiciapress.es
RESERVADOS TODOS OS DEREITOS. EDITADO POR POMBA PRESS,S.L.
Aviso legal Cookies Consello editorial Publicidade
Powered by Bigpress