Que fai o Estado español pola cooficialidade? 🤔

‼️⚖️ Menos de 1% dos procedementos nos xulgados do social en #Galiza se realizan en galego aínda sendo solicitado por unha das partes en, cando menos, o 20% do total.

— A Mesa Normalización Lingüística (@amesanl) March 9, 2021